W jakiej formie można przekazać roczne zeznanie podatkowe?

W ostatnich latach w zakresie składania zeznań PIT wprowadzone zostały istotne modyfikacje. Ważną zmianą w tej kwestii jest to, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje roczne zeznanie podatkowe. Składając zeznanie za 2019 rok wielu podatników będzie mogło skorzystać z tej nowej formy rozliczenia.

Na podstawie informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, danych z własnych rejestrów oraz zeznań podatkowych złożonych za ubiegły rok Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje rozliczenia roczne. Rozwiązanie to będzie dotyczyć z pewnością podatników rozliczających się na formularzu PIT -37. Przygotowane rozliczenia zostaną udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym. Podatnik będzie mógł owe zeznanie podatkowe zweryfikować, ewentualnie zmodyfikować i wysłać. Warto zawsze sprawdzić pit 37 formularz do wydruku. Będzie miał na to czas do 30 kwietnia 2020 roku. Jeżeli przed upływem tego terminu nic nie zrobi, zeznanie podatkowe przygotowane przez KRS zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika deklaracji. Podatnik, który ewentualnego zobowiązania wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia nie ureguluje, zostanie w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności poinformowany o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni. Dotrzymanie wskazanego terminu pozwoli uniknąć odsetek podatkowych. Podatnicy, którzy nie skorzystają z tej formy rozliczenia, będą mogli nadal złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w formie papierowej albo elektronicznej. Mogą wówczas skorzystać z programów pozwalających na sporządzenie pit 37 formularz do wydruku.

Możesz również polubić…